• Privacybeleid
  • Rechtsgeldig

Privacybeleid

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen gegevens van u wanneer u een catalogus aanvraagt. Als u een catalogus opvraagt kunnen wij u vragen om uw naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer. U kunt onze site echter ook anoniem bezoeken.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Alle gegevens die wij van u verzamelen kunnen op de volgende manieren gebruikt worden:

Voor de uitvoering van handelsovereenkomsten Uw gegevens, openbaar of privé, worden niet verkocht, uitgewisseld, overgedragen of afgegeven aan een andere organisatie om welke reden dan ook, zonder uw instemming, anders dan voor het uitdrukkelijke doel het aangekochte product of de gevraagde dienst af te leveren.

Voor het houden van wedstrijden, het doen van aanbiedingen, onderzoeken of andere webactiviteiten

Gebruiken wij cookies?

Ja. Cookies zijn bestandjes die een website of de provider ervan naar de harde schijf van uw computer stuurt via uw webbrowser (indien u daarvoor toestemming geeft), waarmee de systemen van de site of de provider ervan uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie opslaan en onthouden.

Wij gebruiken cookies om overzichtsgegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie via de site, waardoor wij in de toekomst betere voorzieningen kunnen treffen. Wij kunnen afspraken maken met derde partijen ter ondersteuning van het verkrijgen van een beter beeld van de bezoekers van onze website. Deze dienstverleners mogen de informatie die namens ons is verkregen niet gebruiken, anders dan voor het uitvoeren en verbeteren van onze activiteiten.

Maken wij gegevens bekend aan derde partijen?

Uw persoonlijk herkenbare gegevens worden door ons niet verkocht, verhandeld of op andere wijze aan derde partijen verstrekt. Dit geldt niet voor derde partijen die bijdragen aan de exploitatie van onze website, de uitvoering van onze activiteiten of het leveren van diensten aan u zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Wij kunnen uw gegevens ook vrijgeven als wij menen dat dit noodzakelijk is van rechtswege, omwille van de naleving van ons beleid of ter bescherming van onze of andermans rechten, eigendommen of veiligheid. Bezoekersgegevens die niet persoonlijk herkenbaar zijn mogen echter wel aan derde partijen worden verstrekt voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

Bij het verstrekken van een catalogus geven wij uw gegevens graag door aan uw dichtstbijzijnde dealer, maar u heeft de mogelijkheid hiervoor geen toestemming te geven.

California Online Privacy Protection Act Compliance

Omdat wij waarde hechten aan uw privacy hebben wij de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen om te voldoen aan de California Online Privacy Protection Act. Daarom verspreiden wij uw persoonlijke gegevens niet onder derde partijen zonder uw toestemming.

Childrens Online Privacy Protection Act Compliance

Wij voldoen aan de eisen van COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), wij verzamelen geen gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Onze website, producten en diensten zijn allemaal bestemd voor personen van 13 jaar of ouder.

Uitsluitend online privacybeleid

Dit online privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die verzameld zijn via onze website en niet op gegevens die wij op een andere manier verkregen hebben.

Algemene Voorwaarden

Het onderdeel met onze Algemene Voorwaarden, waarin opgenomen het gebruik, disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot het gebruik van onze website, kunt u vinden op http://www.teak.com/dutch/faq.htm.

Uw akkoord

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Mochten wij besluiten ons privacybeleid te wijzigen, dan maken wij de wijzigingen bekend op deze pagina en/of passen wij de wijzigingsdatum van het privacybeleid hieronder aan.

Dit privacybeleid is voor de laatste keer gewijzigd op 08 june 2010

Contact opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Barlow Tyrie Ltd
Springwood Drive
Braintree, Essex CM7 2RN
UK
info@teak.com
+44 (0)1376 557600

In het geval van een verschil tussen de Nederlandse versie van dit privacybeleid en het Engelse origineel is de Engelse versie leidend.

Copyright

Het reproduceren en opnieuw gebruiken van op de website van Barlow Tyrie Limited (het bedrijf) verstrekte gegevens zonder voorafgaande toestemming van het bedrijf, de eigenaar van het auteursrecht, is strikt verboden. Als u een bedrijf of een particulier bent en u op uw homepage graag een link wilt aanbrengen naar een onderdeel van de website van Barlow Tyrie, dan moet u daarover met ons overleggen door contact met ons op te nemen op dit adres (info@teak.com).

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, ontwerprechten (waaronder zowel gedeponeerde als niet gedeponeerde, indien van toepassing), handelsmerken, octrooien, knowhow, vertrouwelijke informatie, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten (tezamen zonder beperkingen 'de Intellectuele Eigendom') van of in verband met de producten berusten en zullen blijven berusten bij het bedrijf. Het moet worden erkend dat op grond van het exclusieve recht op de intellectuele eigendom van het bedrijf dat dit niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag worden gebruikt.

Disclaimer

Barlow Tyrie Limited behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle vermelde gewichten en afmetingen zijn benaderingen. De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn.

Beperking van aansprakelijkheid

Barlow Tyrie Ltd zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor eventuele schade van welke aard dan ook als gevolg van gederfde winsten, verloren geraakte gegevens of bedrijfsstoringen voortvloeiende uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van enig onderdeel van deze site.